17.12.2012

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:

1. lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy:
ul. Powstańców Warszawy 13/1, ul. Olszewskiego 47/5, ul. Fika 17/3, ul. Fika 15/15, ul. Łukasiewicza 21/1, ul. Olszewskiego 39/1, ul. Budowlanych 44/2 , ul. Słowackiego 9/3, ul. Budowlanych 6/2, ul. Broniewskiego 8/4, ul. Budowlanych 54/8, ul. Śniadeckiego 29/3.

2. lokali mieszkalnych z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy:
ul. Smoluchowskiego 7/4, Konarskiego 4/4, ul. Olszewskiego 7/1, ul. Mickiewicza 6/2.