24.05.2011

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży przetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami(tj. Dz. U. z 2010r., Nr 102 poz.651 z późn. zm.) Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 23 i Zaborskiej 2 w Oświęcimiu, na okres 21 dni wykazy  przeznaczonych do sprzedaży przetargowej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy Małym Rynku 9 w Oświęcimiu:

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami(tj. Dz. U. z 2010r., Nr 102 poz.651 z późn. zm.) Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 23 i Zaborskiej 2 w Oświęcimiu, na okres 21 dni wykazy  przeznaczonych do sprzedaży przetargowej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy Małym Rynku 9 w Oświęcimiu:

lokal mieszkalny  Mały Rynek 9/1
lokal mieszkalny  Mały Rynek 9/2
lokal mieszkalny  Mały Rynek 9/3
lokal mieszkalny  Mały Rynek 9/4
lokal mieszkalny  Mały Rynek 9/5
lokal mieszkalny  Mały Rynek 9/6  

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) upływa z dniem 6 lipca 2011r.