29.04.2011

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych

z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem – ul. Rydla 2/5, ul. Kusocińskiego 6/1, ul. Tysiąclecia 51/5, ul. Budowlanych 64/15, ul. Gałczyńskiego 7/9.