27.04.2012

Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ulicy Jagiełły 23 i Zaborskiej 2 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz przeznaczonego do wynajmu na czas nieoznaczony w drodze przetargu lokalu użytkowego przy ul. Mickiewicza 6.

 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ulicy Jagiełły 23 i Zaborskiej 2 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz przeznaczonego do wynajmu na czas nieoznaczony w drodze przetargu lokalu użytkowego przy ul. Mickiewicza 6.