08.04.2014

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i Zaborskiej 2 w Oświęcimiu – na okres 21 dni, wykaz przeznaczonych do wynajmu na czas nieoznaczony w drodze przetargu, lokali użytkowych położonych przy :
1. ul. Wyspiańskiego 11,
2. ul. Tysiąclecia 21,
3. ul. Zawidzkiego 18.  

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i Zaborskiej 2 w Oświęcimiu – na okres 21 dni, wykaz przeznaczonych do wynajmu na czas nieoznaczony w drodze przetargu, lokali użytkowych położonych przy :
1. ul. Wyspiańskiego 11,
2. ul. Tysiąclecia 21,
3. ul. Zawidzkiego 18.