24.11.2014

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Zaborskiej 2 i Jagiełły 23 w Oświęcimiu, na okres 21 dni, wykaz lokalu użytkowego (garażu nr B) przy ul. Mieszka I 12 przeznaczonego do wynajmu na czas nieoznaczony, w drodze przetargu. 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Zaborskiej 2 i Jagiełły 23 w Oświęcimiu, na okres 21 dni, wykaz lokalu użytkowego (garażu nr B) przy ul. Mieszka I 12 przeznaczonego do wynajmu na czas nieoznaczony, w drodze przetargu.