03.07.2015

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Zaborskiej 2 i Jagiełły 23 w Oświęcimiu, na okres 21 dni, wykaz dotyczący lokalu użytkowego przy ulicy Mickiewicza 2, przeznaczonego do wynajmu w drodze przetargu na czas nieoznaczony. 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Zaborskiej 2 i Jagiełły 23 w Oświęcimiu, na okres 21 dni, wykaz dotyczący lokalu użytkowego przy ulicy Mickiewicza 2, przeznaczonego do wynajmu w drodze przetargu na czas nieoznaczony.