06.10.2015

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Zaborskiej 2 i Jagiełły 23 w Oświęcimiu, na okres 21 dni wykaz lokalu użytkowego przy ul. Zawidzkiego 4, przeznaczonego do wynajmu na czas nieoznaczony, w drodze przetargu.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Zaborskiej 2 i Jagiełły 23 w Oświęcimiu, na okres 21 dni wykaz lokalu użytkowego przy ul. Zawidzkiego 4, przeznaczonego do wynajmu na czas nieoznaczony, w drodze przetargu.