21.02.2012

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ulicy Jagiełły 23 i Zaborskiej 2 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz przeznaczonych do wynajmu na czas nieoznaczony w drodze przetargu lokali użytkowych przy :
1. ul. Staszica 1 – 11
2. ul. Wyspiańskiego 21
3. ul. Olszewskiego 24
4. ul. Łukasiewicza 6B

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ulicy Jagiełły 23 i Zaborskiej 2 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz przeznaczonych do wynajmu na czas nieoznaczony w drodze przetargu lokali użytkowych przy :
1. ul. Staszica 1 – 11
2. ul. Wyspiańskiego 21
3. ul. Olszewskiego 24
4. ul. Łukasiewicza 6B