09.03.2012

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ulicy Jagiełły 23 i Zaborskiej 2 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz przeznaczonych do wynajmu na czas nieoznaczony w drodze przetargu lokali użytkowych przy:
1. ul. Bema 12
2. ul. Olszewskiego 47

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ulicy Jagiełły 23 i Zaborskiej 2 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz przeznaczonych do wynajmu na czas nieoznaczony w drodze przetargu lokali użytkowych przy:
1. ul. Bema 12
2. ul. Olszewskiego 47