06.06.2012

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i Zaborskiej 2 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz przeznaczonych do wynajmu na czas nieoznaczony w drodze przetargu lokali użytkowych przy:
1. ul. Wyspiańskiego 23
2. ul. Bema 12

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i Zaborskiej 2 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz przeznaczonych do wynajmu na czas nieoznaczony w drodze przetargu lokali użytkowych przy:
1. ul. Wyspiańskiego 23
2. ul. Bema 12