11.07.2011

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 23 i Zaborskiej 2 w Oświęcimiu, na okres 21 dni,  wykaz przeznaczonych do wynajmu na czas nieoznaczony w drodze przetargu lokali użytkowych przy ul.:

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 23 i Zaborskiej 2 w Oświęcimiu, na okres 21 dni,  wykaz przeznaczonych do wynajmu na czas nieoznaczony w drodze przetargu lokali użytkowych przy ul.:

1. Zawidzkiego2       o pow. 43,42 m2       –   na działalność handlowa bądź usługową
2. Bema 12                o pow.  35,11 m2      –   na  działalność biurowo-usługową
3. Łukasiewicza 6B  o pow. 14,75 m2       –   na działalność handlową bądź usługową