11.02.2015

Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborskiej 2, na okres 21 dni, wykaz przeznaczonego do sprzedaży, lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 6/3 przy ul. Mickiewicza 6 w Oświęcimiu, wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.518) upływa z dniem 26 marca 2015r.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborskiej 2, na okres 21 dni, wykaz przeznaczonego do sprzedaży, lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 6/3 przy ul. Mickiewicza 6 w Oświęcimiu, wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.518) upływa z dniem 26 marca 2015r.