07.09.2015

Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 23 i Zaborskiej 2 na okres 21 dni, wykaz przeznaczonego do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Kasprowicza 2/14 w Oświęcimiu.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782) upływa z dniem 20 października 2015r.
 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 23 i Zaborskiej 2 na okres 21 dni, wykaz przeznaczonego do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Kasprowicza 2/14 w Oświęcimiu.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782) upływa z dniem 20 października 2015r.