01.06.2016

Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborskiej 2 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz przeznaczonego do sprzedaży lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 2 w budynku przy ul. Śniadeckiego 16 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.
 Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) upływa z dniem 13 lipca 2016r.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborskiej 2 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz przeznaczonego do sprzedaży lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 2 w budynku przy ul. Śniadeckiego 16 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.
 Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) upływa z dniem 13 lipca 2016r.