29.10.2013

Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Oświęcimiu przeznaczonej do sprzedaży:
Lokalu mieszkalnego z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Smoluchowskiego 10/3A.
 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Oświęcimiu przeznaczonej do sprzedaży:
Lokalu mieszkalnego z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Smoluchowskiego 10/3A.