22.03.2011

Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Tysiąclecia 13/6 z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem.   
 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Tysiąclecia 13/6 z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem.