13.09.2016

Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży przy ul.Wyspiańskiego 23

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 23 i Zaborskiej 2 w Oświęcimiu, na okres 21 dni, wykaz przeznaczonego do sprzedaży wolnego lokalu użytkowego oznaczonego nr „23” w budynku przy ulicy Wyspiańskiego 19 – 23 w Oświęcimiu z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z póź. zm.) upływa z dniem 21 października 2016r. 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 23 i Zaborskiej 2 w Oświęcimiu, na okres 21 dni, wykaz przeznaczonego do sprzedaży wolnego lokalu użytkowego oznaczonego nr „23” w budynku przy ulicy Wyspiańskiego 19 – 23 w Oświęcimiu z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z póź. zm.) upływa z dniem 21 października 2016r.