03.12.2015

Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu przy ulicy Wróblewskiego 8

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Zaborskiej 2 i Jagiełły 23 w Oświęcimiu, na okres 21 dni wykaz dotyczący lokalu użytkowego przy ulicy Wróblewskiego 8 przeznaczonego do wynajmu na czas nieoznaczony, w drodze przetargu.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Zaborskiej 2 i Jagiełły 23 w Oświęcimiu, na okres 21 dni wykaz dotyczący lokalu użytkowego przy ulicy Wróblewskiego 8 przeznaczonego do wynajmu na czas nieoznaczony, w drodze przetargu.