10.11.2015

Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu przy ulicy Zawidzkiego 18

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 23 i Zaborskiej 2 w Oświęcimiu, na okres 21 dni, wykaz dotyczący przeznaczonego do wynajmu na czas nieoznaczony w drodze przetargu lokalu użytkowego przy ul. Zawidzkiego 18.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 23 i Zaborskiej 2 w Oświęcimiu, na okres 21 dni, wykaz dotyczący przeznaczonego do wynajmu na czas nieoznaczony w drodze przetargu lokalu użytkowego przy ul. Zawidzkiego 18.