05.08.2011

Wykaz nieruchomość przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Oświęcimiu, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym obejmującej część pgr 289/113 o pow. 2661 m2 oraz cz.budynku o pow. 304,21 m2 przy ul.Zagrodowej – świetlica osiedlowa.
 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Oświęcimiu, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym obejmującej część pgr 289/113 o pow. 2661 m2 oraz cz.budynku o pow. 304,21 m2 przy ul.Zagrodowej – świetlica osiedlowa.