17.02.2015

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargowym

 Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborska 2 na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Oświęcimiu, stanowiącej część płyty Rynku Głównego przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym z przeznaczeniem pod obiekt gastronomiczny – ogródek kawiarniany.

 Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborska 2 na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Oświęcimiu, stanowiącej część płyty Rynku Głównego przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym z przeznaczeniem pod obiekt gastronomiczny – ogródek kawiarniany.