24.06.2014

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Chrobrego przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Chrobrego przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.