11.04.2012

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23  na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Oświęcimiu, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul.Sakranusa z przeznaczeniem pod garaż.
 

 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23  na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Oświęcimiu, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul.Sakranusa z przeznaczeniem pod garaż.