17.07.2012

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy  ul.Obozowej, przeznaczonej do oddania  w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy  ul.Obozowej, przeznaczonej do oddania  w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.