15.10.2013

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę trybie bezprzetargowym.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę trybie bezprzetargowym.