06.06.2011

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Oświęcimiu przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej cz.pgr 2006/751 przy al.Słowackiego z przeznaczeniem na pomieszczenie na wózek inwalidzki.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Oświęcimiu przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej cz.pgr 2006/751 przy al.Słowackiego z przeznaczeniem na pomieszczenie na wózek inwalidzki.