21.02.2014

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Więźniów Oświęcimia przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Więźniów Oświęcimia przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.