30.08.2011

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego, obejmującej część pgr 2006/1010 o pow. 6 m2 przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na umieszczenie kontenera na śmieci.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego, obejmującej część pgr 2006/1010 o pow. 6 m2 przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na umieszczenie kontenera na śmieci.