07.11.2011

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres  21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Oświęcimiu, przy ul.Polowieckiej ozn.pgr 923/3 przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na miejsca postojowe.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres  21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Oświęcimiu, przy ul.Polowieckiej ozn.pgr 923/3 przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na miejsca postojowe.