06.12.2011

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w Oświęcimiu przy ul.Szewczyka ozn.pgr 1362/15 z przeznaczeniem na cele rolne – działka ogrodnicza.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w Oświęcimiu przy ul.Szewczyka ozn.pgr 1362/15 z przeznaczeniem na cele rolne – działka ogrodnicza.