27.02.2012

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23  i ul.Zaborskiej 2 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Oświęcimiu, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym obejmującej część płyty Rynku Głównego ozn. pgr 1736/7 z przeznaczeniem pod punkt małej gastronomii z ogródkiem kawiarnianym.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23  i ul.Zaborskiej 2 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Oświęcimiu, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym obejmującej część płyty Rynku Głównego ozn. pgr 1736/7 z przeznaczeniem pod punkt małej gastronomii z ogródkiem kawiarnianym.