08.10.2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę – os. Skarpa