14.11.2017

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę przy ul. Nowe Stawy