08.02.2017

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę przy ul. Obozowej