05.12.2017

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę przy ul. Sakranusa