07.09.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę przy ulicy Zaborskiej