29.01.2016

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ulicy Szpitalnej.
 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ulicy Szpitalnej.