10.05.2011

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że został podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 23  wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim, położonej w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 125 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.

 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że został podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 23  wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim, położonej w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 125 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.