21.11.2011

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 23  w Oświęcimiu, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym w Budynku Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Unii Europejskiej 10, pom. nr 31

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 23  w Oświęcimiu, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym w Budynku Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Unii Europejskiej 10, pom. nr 31