08.09.2017

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem