02.11.2017

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem przy ul. Śniadeckiego