25.10.2017

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem przy ul. Zwycięstwa