08.10.2014

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej przy ul. Łukasiewicza 7 – 13 w Oświęcimiu przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste.  

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej przy ul. Łukasiewicza 7 – 13 w Oświęcimiu przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste.