31.05.2011

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23  podany został wykaz o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie nieruchomości przy ul.Nojego.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23  podany został wykaz o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie nieruchomości przy ul.Nojego.