10.04.2014

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborska 2 na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej działki: 233/17 pow.3672 m2 i 662 pow.25 m2.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 102, poz.651 z późn. zm.) upływa z dniem 30 maja 2014r.
 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborska 2 na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej działki: 233/17 pow.3672 m2 i 662 pow.25 m2.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 102, poz.651 z późn. zm.) upływa z dniem 30 maja 2014r.