13.11.2014

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborska 2, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Brzezince w rejonie ul. Wiślanej obejmującej działkę 599. 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.518 z późn. zm.) upływa z dniem 31 grudnia 2014r.

 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborska 2, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Brzezince w rejonie ul. Wiślanej obejmującej działkę 599. 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.518 z późn. zm.) upływa z dniem 31 grudnia 2014r.