04.10.2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – lokal użytkowy przy ul. Olszewskiego 2-10