02.10.2013

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy nieruchomości położonej przy ulicy Powstańców Warszawy 27/11 Oświęcimiu. 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy nieruchomości położonej przy ulicy Powstańców Warszawy 27/11 Oświęcimiu.