15.03.2017

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy pl. Pokoju